Ký giáp ranh đất: Làm sao sổ đỏ thế nào khi đất đang bị tranh chấp giáp ranh?

Những câu hỏi pháp luật bất động sản được quan tâm nhất tuần qua có nội dung:

“Tôi muốn hỏi về thủ tục xin cấp sổ đỏ cho mảnh đất của tôi đang có tranh chấp về biên giới …”

Đặc biệt:

“Gia đình tôi chưa làm sổ đỏ thì nhà hàng xóm đã làm. Nhưng biết mẹ tôi không chịu ký giáp ranh khi về nước nên người hàng xóm đã nhờ anh tôi ký hộ (anh tôi chỉ làm ruộng, không phải chủ đất).

Hiện tại mẹ tôi biết chuyện này muốn xây tường rào thì đã làm sổ đỏ từ lâu rồi (cách đây 2-3 năm), đất của tôi bị lấn chiếm khá nhiều 2m.

Tôi liên hệ được với chủ đất cũ, so với diện tích đất trước đây nhà hàng xóm đã tăng thêm gần 1000 m2 (1,05 ha nay là 1,15 ha).

Tôi muốn hỏi:

1. Về thủ tục ký biên giới: Tôi thấy khi ký biên giới, đo đạc địa chính thì phải cắm mốc cố định bằng sắt, gỗ,… là đúng. Nhưng ở đây, tôi không thấy bất kỳ địa danh nào trong đó. Vậy quy trình đo ranh giới như thế nào là đúng?

2. Có được công nhận Sổ đỏ trong trường hợp này không?

Làm thế nào để đăng ký sổ đỏ khi đất đang có tranh chấp?


Bạn Trần Quang, chia sẻ kinh nghiệm: Đầu tiên, bạn cần làm rõ những thông tin sau:

1. Về khu vực: Thửa đất của bạn là bao nhiêu mét? Vì đất của bạn và thửa liền kề lúc đó chưa có sổ thể hiện diện tích được công nhận. Nếu trước đây có đơn khẩn cấp về đất hoặc có biên lai nộp thuế đất thì diện tích đó được thể hiện để nộp thuế.

2. Tìm hiểu về thửa đất liền kề trước khi cấp sổ.

Tương tự như trên, bạn tìm hiểu lô đất liền kề tại thời điểm trước khi được cấp sổ. Dữ liệu về khu vực đó là cơ sở để bạn biết được diện tích của 2 lô đất.

3. Về ranh giới đất

Từ trước đến khi đo đạc lô đất liền kề, ranh giới hiện hữu được xác định bằng gì? Ví dụ cây cối, cột gỗ tự nhiên.

Trả lời các câu hỏi:

1. Dấu giáp ranh hay còn gọi là dấu giáp ranh phải có chữ ký của chủ đất liền kề trong biên bản đo đạc đối với trường hợp của bạn là chủ hộ. Nếu không thông báo cho người sử dụng đất liền kề là sai. Như quy định chi tiết tại Thông tư 23 hướng dẫn Nghị định 43, cơ quan khảo sát phải thông báo cho chủ đất liền kề để ký.

Trường hợp không liên hệ được thì phải niêm yết thông báo tại UBND cấp xã. Nếu quá 14 ngày mà chủ đất liền kề không đến ký thì cơ quan khảo sát xác định ranh đất theo ranh hiện có.

2. Nếu bạn thuộc trường hợp 1 thì biên bản đo đạc, lý lịch nội bộ và sổ đỏ là hợp lệ. Nếu không, nó không hợp lệ.

3. Trường hợp cơ quan khảo sát không thông báo như trường hợp 1 là họ làm sai theo Thông tư 23, Nghị định 43 cũng như Luật Đất đai năm 2013.

Nếu thuộc trường hợp 3, bạn có quyền khởi kiện yêu cầu hủy sổ đỏ đã cấp, không công nhận biên bản đo đạc và bản sao nội thất.

Thẩm quyền thụ lý vụ án thuộc về tòa án cấp tỉnh vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhân là quyết định hành chính riêng, quyền hủy bỏ thuộc về tòa án cấp tỉnh. Bạn nộp đơn tại tòa án cấp huyện, đơn của bạn sẽ được chuyển lên tòa án cấp tỉnh để thụ lý.

Bạn cần trích lục hồ sơ địa chính tại phòng tài nguyên môi trường cấp huyện để có thêm căn cứ về diện tích, đặc điểm của thửa đất.

Yêu cầu khởi kiện: 1 hủy sổ đỏ đã cấp & yêu cầu đo đạc lại diện tích 2 thửa đất phù hợp (yêu cầu thẩm định tại chỗ).

Mong chờ phần 2: Kinh nghiệm đàm phán láng giềng trong tranh chấp biên giới đất liền

Back To Top

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik