Ký giáp ranh đất: Có cần phải ký giáp ranh đất khi làm sổ đỏ?

Về việc lấn chiếm đất giữa các thửa đất liền kề, nhiều chủ đất muốn làm sổ đỏ (sổ đỏ – giấy chứng nhận quyền sở hữu đất) để rõ ràng về diện tích đất của mình. Nhưng, nếu người hàng xóm không chịu ký vào ranh giới đất thì có đủ thủ tục để làm sổ đỏ không?

Bài hướng dẫn dưới đây là trải nghiệm thực tế của người trong cuộc và lời khuyên từ luật sư Trần Phú Vinh – Giám đốc pháp lý của bannhadatre -/strong>.

Tình huống thật sự

Anh A ngụ huyện Hóc Môn TP.HCM gửi câu hỏi tư vấn: “Tôi muốn hỏi quy định của pháp luật khi làm sổ đỏ trong trường hợp đất của tôi đang có tranh chấp đất đai. Hàng xóm lấn chiếm đất của tôi ”.

Làm thế nào để đăng ký sổ đỏ khi đất đang có tranh chấp?

Hình ảnh minh họa

Cụ thể: Gia đình tôi chưa làm sổ đỏ, trong khi nhà hàng xóm đã làm. Vì lúc đó mẹ đi xa nên hàng xóm nhờ anh trai tôi ký hộ. Anh trai tôi không phải là chủ sở hữu đất. Anh trai tôi chỉ sống ở đó và làm việc trên cánh đồng. Do đó, phần đất của tôi bị hàng xóm lấn chiếm đến 2m.

Để tìm hiểu, tôi đã liên hệ với một chủ đất cũ của hàng xóm. So với diện tích đất trước và sau thì mảnh đất của nhà hàng xóm đã tăng lên so với ban đầu của mảnh đất đó.

Vì vậy, tôi muốn hỏi hai câu hỏi:

1. Về thủ tục xác nhận mốc giới khu đất

“Tôi nghĩ khi ký biên giới, đo đạc địa chính thì phải cắm mốc cố định bằng gỗ theo đúng quy định. Nhưng khi hàng xóm đo đường biên giới thì tôi không thấy họ có cột mốc nào cả. Vậy quy trình đo đạc biên giới phải theo quy định của pháp luật nào, áp dụng theo quy định của pháp luật nào? ”.

2. Nếu hàng xóm của tôi không ký giáp ranh thì tôi có được cấp sổ đỏ không?

Tôi muốn làm sổ đỏ cho nhà đất của mình nhưng hàng xóm không chịu ký giáp ranh. Vậy, việc ký biên giới trên đất liền có phải là thủ tục bắt buộc phải nộp khi làm sổ đỏ không?

Có phải ký xác nhận ranh đất khi làm sổ đỏ không?

Luôn luôn cần phải nắm vững các quy định của pháp luật về nhà đất, trong đó việc lập hồ sơ xác định ranh giới đất đai là một trong những biện pháp tránh tình trạng lấn chiếm đất đai. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các vấn đề liên quan đến việc ký ranh đất, quy chế ký biên giới, quy định về sổ đỏ.

Tin liên quan: KYKinh nghiệm thương lượng giữa các vùng lân cận trong các tranh chấp ranh giới đất đai

Kí hiệu ranh giới đất là gì?

Việc người sử dụng đất ký vào biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới, ghi ý kiến ​​của mình về ranh giới đất liền kề.

Luật sư Trần Phú Vinh cho rằng “việc ký giáp ranh là cách dễ nhất để xác nhận tình trạng không tranh chấp, không lấn chiếm đất đai với các chủ sử dụng đất liền kề”.

Mẫu biên bản xác nhận ranh đất

Biên bản xác nhận ranh giới giữa các thửa đất liền kề không có mẫu cụ thể. Văn bản (giấy xác nhận giáp ranh thửa đất) dưới đây để người sử dụng đất tham khảo. Tải xuống văn bản nơi đây

Quy định về xác nhận ranh giới thửa đất và cách thức thực hiện

Luật sư Trần Phú Vinh tóm tắt “Quy định về xác định ranh giới thửa đất theo Điều 11 Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT (được sửa đổi bởi Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 05/12/2017)” như sau:

Cán bộ đo đạc phối hợp với cán bộ địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, bản, tổ dân phố (người đo đạc) để hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất.

Điều tra viên cùng với người quản lý, sử dụng đất có liên quan xác định ranh giới, mốc giới của thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và vẽ bản mô tả ranh giới. và các mốc giới của thửa đất để làm cơ sở đo đạc ranh giới thửa đất.

Cán bộ khảo sát yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất.

  • Lập bản mô tả ranh giới, mốc giới của thửa đất

Sau khi đo đạc ranh giới thửa đất, cán bộ đo đạc địa chính lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Trường hợp giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất có sơ đồ ranh giới thửa đất nhưng khác với ranh giới thửa đất theo hiện trạng khi đo vẽ thì trên bản mô tả ranh giới, mốc giới khu đất. thửa đất phải thể hiện ranh giới thửa đất. ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo tài liệu đó.

Trường hợp ranh giới thửa đất có tranh chấp thì thể hiện đồng thời bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất theo hiện trạng sử dụng, quản lý và ý kiến ​​của các bên có liên quan.

Hình ảnh mẫu biên bản ký giáp ranh đất

biên giới đất liền ký 1

Tin tức liên quan: bannhadatre -triển khai phát triển dịch vụ pháp lý bất động sản

Nếu người sử dụng đất liền kề vắng mặt thì đơn vị địa chính có được đo đạc đất đai không?

Trường hợp người sử dụng đất và người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong thời gian đo đạc thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất do người đo đạc, các bên liên quan còn lại và người đo đạc thực hiện. xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất có liên quan (nếu có).

Đơn vị đo đạc chuyển bản mô tả ranh giới, mốc giới đã xác lập thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, đồng thời thông báo trên loa truyền thanh của xã và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban của xã. nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận.

Sau 15 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp về ranh giới, mốc giới thửa đất thì xác định ranh giới thửa đất theo bản mô tả đã lập.

Trường hợp sau 10 ngày, kể từ ngày nhận được bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận và không có văn bản tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. liên quan đến ranh giới thửa đất, ranh giới thửa đất được xác định theo bản thuyết minh đã được các bên liên quan còn lại phê duyệt. Cán bộ khảo sát ký xác nhận và nêu rõ lý do người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” của bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Đơn vị đo lường có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp nêu trên gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để biết và lưu hồ sơ đo đạc.

(nội dung căn cứ điểm 2.4 Khoản 2 Điều 11 Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 8 Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT)

Tóm lại, việc xác định ranh giới của thửa đất sẽ không phụ thuộc vào các chủ sử dụng đất liền kề.

Người sử dụng đất liền kề không giáp ranh có được cấp sổ đỏ không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, không có quy định từ chối nhận hồ sơ cấp sổ đỏ do người sử dụng đất liền kề không ký giáp ranh. Như vậy, việc hàng xóm có ký giáp ranh hay không không phải là thủ tục bắt buộc khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Bạn đang muốn mua một căn nhà có pháp lý đảm bảo với ranh giới đất rõ ràng?

bannhadatre -Home chính là ngôi nhà đáp ứng đầy đủ những nhu cầu mà bạn cần tìm. Đây là những căn nhà do bannhadatre -lựa chọn, thẩm định và phát triển, đảm bảo tính pháp lý sạch sẽ, ranh giới đất rõ ràng.

Hãy xem hoạt động của bannhadatre -Home được đánh giá tốt nhất trong tháng này!

Mua nhà bannhadatre -Home

Back To Top